เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป นายพงศ์ศิริ ขำมีชะนะ นักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “วันราชภัฏ ถนนวัฒนธรรม” ณ บริเวณหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร