เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 17.30 น.เป็นต้นไป ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์น้องพี่วิทยาการจัดการ (Goodbye Senior) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 จำนวน 853 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องหลังจากสำเร็จการศึกษา รวมถึงการเปิดโอกาสให้รุ่นน้องๆ ได้แสดงความยินดีต่อรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาอีกด้วย ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร