เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร ได้เข้าร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรม (ไทย (สิริจิตอุทยาน