เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญรับน้องนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษาใหม่ โดยการผูกแขนรับคำอวยพรจากคณาจารย์ และรุ่นพี่คณะวิทยาการจัดการ ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร