เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาการบัญชี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาใหม่และรุ่นพี่เข้าร่วมกว่า 90 คน เพื่อทดสอบความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น และทดสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร