เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อทำความรู้จัก สานสัมพันธ์อันดี และสร้างความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ณ บริเวณคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร