เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “น้องพี่สัมพันธ์ เสริมสร้างจิตบริการ” และ “การประกวดดาวเดือน ดาวเทียม” เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ และจิตบริการให้แก่นักศึกษา รวมไปถึงการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร