เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562  “เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย จากใจวิทยาการจัดการ” เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ทั้ง 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ครองแก้ว และผู้ช่วยศาสตราจารย์วรภรณ์ โพธิ์เงิน ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทั้งนี้ ยังสามารถอ่านหนังสือ E-Book มุทิตาจิต คณะวิทยาการจัดการ 2562 หรือดาวน์โหลดหนังสือได้ที่นี่ >>> https://fms.kpru.ac.th/banner-slide-news/e-book-2562/