เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโปรแกรมวิชาให้กับนักศึกษา จำนวน 106 คน โดยภายในงานมีการจัดการแข่งขันทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ วอลเล่ย์บอล กินวิบาก ชัคเย่อ และวิ่งกระสอบ เพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ณ โรงยิม (เก่า) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร