เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ประจำปี 2562  ภายในงานประกอบด้วยพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ตามด้วยพิธีกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความเคารพพร้อมกันหน้าเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร