เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ศาล ทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง และทำบุญคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2563 โดยทางคณะ ฯ ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 7 รูป จากวัดป่าชัยรังสี ต.ลานดอกไม้ อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร มารับบิณฑบาต ฉันภัตตาหาร และเจริญพระพุทธมนต์ ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร