เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการสังสรรค์ปีใหม่ สร้างความสัมพันธ์ และสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่บุคลากรในคณะ ณ ห้องคลองลาน โรงแรมเพชร โฮเทล จ.กำแพงเพชร