ตัวแทนนักศึกษาโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำโดย นายณัฐวุฒิ มีศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นางสาวโยษิตา รอดจันทร์ นางสาวนิลาวรรณ ทองคำ และ นางสาวนลพรรณ แซ่เอี้ย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เข้ากิจกรรมออกร้านบริการเครื่องดื่มผสมไร้แอลกอฮอล์ ในงานวัดโขมงหัก อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม ทางโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอขอบคุณทางคณะผู้จัดงานที่ไว้วางใจให้นักศึกษาออกร้านฯ มา ณ โอกาส สนใจงานออกร้านติดต่อได้ทุกช่องทางฯ โทรศัพท์ 055-706-555 ต่อ 3590 ในวัน-เวลาราชการ