เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 3 ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาด “Marketing Contest ครั้งที่ 31  ในหัวข้อ ” Digital Disruption in Business and Marketing Word ฝ่ากระแสดิจิทัลพลิกโลกกับเคล็ดลับการตลาดยุคหลัง 2020 ” ณ มหาวิทยาลัยพายัพ