วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป  คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “KPRU ปันสุขให้นะ”  นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คุณสุวัฒน์ ตรีบุพชาติสกุล ประธานชมรมศิษย์เก่า คุณไพรัตน์ ลี้พิทักษ์พงษ์ รองประธานชมรมศิษย์เก่า และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงตามบ้าน และนำสิ่งของอุปโภคบริโภคใส่ตู้ปันสุข เพื่อปันสุขให้แก่สังคมได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ณ บริเวณด้านหน้าโรงแรมน้ำเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร