เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงาน “KPRU Save Energy Green University” เพื่อเป็นการตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการลดใช้พลังงาน ตลอดจนการให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน ณ ห้องทองกราว ชั้น 2 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ