เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ “สานสัมพันธ์สักทองคล้องใจ” ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี เพื่อช่วยส่งเสริมพลังใจให้เข้มแข็งให้กับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรในการศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร