เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร