เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา และกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงประชาชาวไทย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากนั้นเวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ โดยปลูกต้นสัก ต้นพฤกษ์ และต้นไผ่ จำนวน 100 ต้น เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัยเป็นลำดับถัดไป ณ ป่าสัก บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร