เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกชมรม ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีผศ.ดร.เลเกีย  เขียวดี รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ขวัญชัย ขัวนา หัวหน้าองค์การบริหารนักศึกษา กล่าวให้โอวาทนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ซึ่งภายในกิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงและการแนะนำชมรมต่างๆ จำนวนทั้งหมด 15 ชมรม  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร