เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ผู้อวุโส บุคลากร และศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมงานมุทิตาจิต ประจำปี 2563 “ร้อยรัดดวงใจ สานสายใยวิทยาการจัดการ” แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ ธัชยพงษ์ เพื่อแสดงความกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร