วันที่ 26 กันยายน 2563 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมแข่งขันแข่งขันบาร์เทนเดอร์ Flair Bartender Contest ภายใต้แนวคิด “ล้านนาฟิวชั่น Lanna Lover” จำนวน 4 คน ซึ่งมีนายณัฐวุฒิ มีศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันในครั้งนี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสมาคมโรงแรมไทย (ภาคเหนือ)