เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 07.30 น. บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร “47 ปี คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” โดยมีผู้ร่วมพิธีกว่า 500 คน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในเวลาต่อมา 08.30 น. ได้เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีพระสงฆ์จำนวน 29 รูป เพื่อเสริมมงคลแก่มหาวิทยาลัย บุคลากร และนักศึกษา ณ บริเวณริมสระปลาบึก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร