เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ร่วมกิจกรรมราชภัฏกำแพงเพชร คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ร้อยดวงใจ น้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้

เวลา 07.30 น. พิธีสวดพระพุทธมนต์ พระสงฆ์สมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 13 รูป และพิธีปล่อยพันธ์ปลา จำนวน 9,000 ตัว  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เวลา 18.00 น. พิธีจุดเทียนน้อมรำลึก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมแปรอักษร “ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในดวงใจ ชาวรราชภัฏ” ณ บริเวณหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร