เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งระหว่างคณะ ประจำปี 2563 KPRU CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 2020 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมร่วมกันเป็นทีม ณ โรงยิมส์ 3 อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร