เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป อาจารย์ชลธิชา แสงงาม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม พร้อมคณะ เข้าร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริที่จะคิดค้น วิจัย หาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร