เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดสุโขทัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร