เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ในหัวข้อเรื่อง “การสร้างคอนเทนต์และการไลฟ์สด” และ “การสร้างเพจเฟสบุ๊กและการนำข้อมูลสู่สื่อออนไลน์” ให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน, หน่วยงานฯ, นักเรียน และผู้สนใจ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร