วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป อาจารย์ผู้อวุโส คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมงานวิทยาการมุทิตา “จากใจ ถึงใจ ด้วยสายใยผูกพัน” แด่…นางประไพ สุขพร้อม เพื่อแสดงความกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และทางถ่ายทอดสด Facebook Live เพจคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร