วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 14.55 น.เป็นต้นไป ตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ “FMS KPRU สัญจร” พร้อมให้ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 จำนวน 60-70 คน ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

เครดิตภาพถ่าย: โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์