วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ร่วมพิธีสักการะและสรงน้ำพระพุทธวิธานปัญญาบดี พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 ณ หอปฏิบัติธรรมริมน้ำ พระพุทธวิธานปัญญาบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร