วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรานกระต่าย เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี และประชาสัมพันธ์หลักสูตรในคณะ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน ณ ศาลาวัดกุฏการาม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร