วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2565 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมกิจกรรมราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2565 “คืนวันเพ็ญ เล่นรำวง ลอยกระทงราชภัฏ” เพื่อปฏิบัติตามประเพณี และส่งเสริมความเป็นไทย ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งภายในงานประกอบด้วย

    🪷 การประกวดเทพบุตร-เทพธิดา ราชภัฏลอยกระทง

    🪷 การประกวดหนูน้อยนพมาศ

    🪷 การประกวด Miss Queen KPRU 2022

    🪷 ตลาดย้อนยุค

    🪷 รำวงย้อนยุค

    🪷 ลิเก คณะเพชรกรุ ครุศิลป์

    🪷 การประกวดกระทงใหญ่ไฟประดับ

    🪷 การประกวดกระทงใบตอง-ดอกไม้