วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ สุข สมหวัง สุขสันต์ ปีกระต่าย KPRU Happy New Year 2023 ณ ลานกิจกรรม หน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร