วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน KPRU Flair Bartending Competition 2023 ภายใต้แนวคิด “เสน่ห์ไทย ไฉไลกว่าใครในโลก” และการแข่งขันประกอบอาหารไทย ภายใต้แนวคิด “อาหารไทย อาหารพื้นถิ่น ดินแดนสุวรรณภูมิ” ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ณ ห้องราชพฤกษ์ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร