วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนคินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณวงเวียนพระพุทธวิธานปัญญาบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร