วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมรับชมการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ “ดนตรีในสวน : 𝗛.𝗠. 𝗦𝗼𝗻𝗴 อว.บรรเลงเพลงของพ่อ” และจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานน้ำพุ สิริจิตอุทยาน จังหวัดกำแพงเพชร