วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาการจัดการ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม และปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยปี 2567