วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป วิชาเอกการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิชาเอกการตลาด ประจำปี 2567 ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 วิชาเอกการตลาด เพื่อต้อนรับนักศึกษา ณ ห้อง 11302 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร