เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 เวลาประมาณ 18.00 น. เป็นต้นไป คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมงาน “มุทิตาจิต” แด่ข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2559 เพื่อแสดงความยินดี และรำลึกถึงความดีงามของผู้เกษียณอายุ ณ หอประชุมฑีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นอกจากนี้ เวลาประมาณ 20.30 น. ทีม Perfect Skill ของชุมนุมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ร่วมแสดงทักษะการรำ และการเต้นในงานสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2559
ณ ลานหน้าหอประชุมฑีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment