เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” และ “ทำดีด้วยวาจา”
เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งตลอดการดำเนินงานมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี
ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร