เมื่อวันที่ 21-23 ธันวาคม 2558 นักศึกษา ชุมนุมค่ายอาสาและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ และประชาชนทั่วไป ร่วมทำค่ายสร้างสรรค์รักษ์สิ่งแวดล้อม 2558
Environment @Camp เพื่อสร้างฝายชะลอน้ำ ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติคลองลานที่ คล.3 (เพชรจะขอ) ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร