เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป นักศึกษาชุมนุมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมประกวดร้องเพลง และเต้น cover ในโครงการ To Be Number One ณ ลานกว้าง อาคารเรียนรวม (ตึก 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งนักศึกษาชุมนุมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ก็ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 และรางวัลชมเชย จากการประกวดร้องเพลง  และรางวัลชนะเลิศอันดับ1 จากการประกวดเต้น cover dance