เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 เวลาประมาณ 10.00 น.เป็นต้นไป ทีม Perfect Skill ของชุมนุมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมแสดงในโครงการเยาวชนแห่งชาติจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2559 “มหกรรมรวมพลังสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร เตรียมก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 อย่างยั่งยืน” โดยในงานมีเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมชมการแสดง และนิทรรศการฐานการเรียนรู้อย่างครึกครื้น
ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร