เมื่อวันที่ 5 และ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษาทำพาน และ ไหว้ครู คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2560
อัลบั้ม facebook กิจกรรมทำพาน : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อัลบั้ม facebook กิจกรรมไหว้ครู : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร