เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2559 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้มีการจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมสานสัมพันธ์วิทยาการ โดยมีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับ ฝ่ายสโมสรนักนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ภายในกิจกรรมช่วงเช้า มีการเดินขบวนโดนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และการประกวดกองเชียร์ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ณโรงยิมหลังเก่า ช่วงบ่ายมีการประกวดดาว เดือน และดาวเทียม ของคณะวิทยาการจัดการ ที่ห้องประชุมช็อคโกแลต ชั้น 1 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

โครงการสืบสานวัฒนธรรมสานสัมพันธ์วิทยาการจัดการ (กีฬาสัมพันธ์)

โครงการสืบสานวัฒนธรรมสานสัมพันธ์วิทยาการจัดการ (ประกวดนักศึกษา)