วันที่ 18-20 สิงหาคม 2560 นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดเข้าร่วมโครงการ DTN ACADEMY 2017 โดยมี นางสาวสิริพรรณ ลิขิตวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ DTN Academy 2017 ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี โดยโครงการนี้ได้นำน้องๆนิสิต นักศึกษา จากโครงการ DTN Business Plan Award มาเสริมสร้างความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ และการทำการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จได้ในอนาคต