เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมการศึกษา “เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต” เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเรียนที่กำลังตัดสินใจศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และช่วยแก้ปัญหาการบริหารจัดการการศึกษาสู่ตลาดแรงงานของประเทศ ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน ริมแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร