เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป อาจารย์วิษณุเดช นันไชยแก้ว ตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้คำปรึกษา และแนะนำหลักสูตรของคณะให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 50 คน ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก