วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป อาจารย์อนันธิตรา ดอนบันเทา ตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมกิจกรรม KPRU TO SCHOOL เพื่อให้แนวทาง แนะแนวการศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านตาก (ประชาวิทยาคาร) ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก